Η εταιρεία “ValKat”
εκδίδει περιοδικά και βιβλία

Το Jewel Time (Κόσμημα & Ρολόι) είναι ένα διεθνές περιοδικό για το κόσμημα και το ρολόι
που εκδίδεται κάθε τρεις μήνες και απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου σε ολόκληρη την Ελλάδα

Tεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (CHEF)

 

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ειδικότητας Ι.Ε.Κ.

Εγχειρίδιο

 

Σχολή Προπονητών Γ΄ κατηγορίας
Wushy Kung Fu

Μεσογειακή Διάσκεψη
Γεμολογίας και Κοσμημάτων